Ostraha

Ostraha a ochrana majetku a osob v rámci České republiky formou fyzické ostrahy

Fyzická ostraha je dále dělena na objektovou, recepční a informátorskou službu, a to na vnitřní a i vnější ostrahu a je zaměřena na:

  • bankovní ústavy
  • průmyslové objekty
  • administrativní centra
  • hotelové objekty
  • obchodní centra
  • obchodní řetězce

Recepční a informační služba

Našim klientům nabízíme také v současné době velmi žádané recepční služby. Jejich hlavní náplní je evidence vstupu osob do objektů, vjezdy a výjezdy vozidel, ohlašování návštěv, přejímka zásilek, výdej, klíčů, přepojování telefonických hovorů, obsluha EPS (elektronický protipožární systém), informační služba, rezervace prostor a další – dle požadavku zákazníka. Samozřejmostí je nadstandardní schopnost komunikace našich pracovníků (jazyková vybavenost), velmi slušivý design společenského oděvu, reprezentativní zevnějšek.

Střežení objektů strážnými psy

K ostraze určitého typu objektů doporučujeme střežení strážními psy. Použití tohoto typu ostrahy má nesporné výhody, k nimž patří možnost střežení poměrně velkého prostoru, úspora pracovních sil a efektivita zásahu proti nežádoucím osobám. Psi jsou povinně očkováni proti vzteklině. Psovodi jsou navíc pojištěni pro případ, že by jejich psi způsobili škodu na zdraví nezúčastněných osob nebo majetku klienta.

Zajištění bezpečnosti na jednorázových akcích

V případě organizování různých akcí (společenské, kulturní, sportovní..) nabízí naše společnost pořadatelskou pomoc. Pro zdárný a bezpečný průběh zajistíme dle velikosti pořádané akce příslušný počet kvalifikovaných pracovníků.

Naši manažeři se v dostatečném časovém předstihu sejdou s klientem a na základě jeho požadavku přesně specifikují personální obsazení tak, aby celá akce proběhla zdárně a bez problémů.