Přijímací pohovor

První seznámení – ještě nemáte vyhráno

Přijímací pohovorPrezentujte se ze své nejlepší stránky! Přijímací pohovor slouží oběma stranám ke sladění očekávání, schopností a možností.

Připravte se dobře na přijímací pohovor

Informujte se dopředu o pozici a firmě. Formulujte si své silné a slabé stránky – Váš potenciál rozvoje

Firma vás bude chtít poznat

Proč by se firma měla rozhodnout pro Vás? – prezentujte své dovednosti a zkušenosti

Kdo jste? – ukažte svoji osobnost

Průběh

Každý přijímací pohovor obvykle probíhá podle stejných pravidel, bez ohledu na obsazovanou pozici. Naplánujte si na přijímací pohovor dostatek času, jedna hodina je většinou minimum.

Rozhodnuto v prvních 5 minutách.

Dejte si pozor na maličkosti:

  • Dobrou přípravu a Vaše vnitřní naladění se dostaví samo
  • Vaše znalosti o vlastních zájmech, silných stránkách a cílech
  • Informace o firmě a pracovní pozici
  • Přesnost
  • Přiměřené oblečení
  • Vaši řeč těla: (stisk ruky, oční kontakt, držení těla, mimiku-gesta, intonaci hlasu)

Právě v prvních minutách pohovoru se vytváří první dojem z Vašeho partnera při jednání, většinou už nejde napravit!