Reklamní agentura

Nabídka ploch

Letiště

Pronájem reklamních ploch face-offLetiště je ideální místo pro reklamní sdělení, stejně jako jsou supermarkety vysoce obchodním prostředím. Podobně jako při stání front u policejních kontrol nebo u vstupů do prodejen, jsou i zde zákazníci velmi vnímaví vůči reklamním sdělením, které podněcují nákupní impulsy.
 

Pronájem reklamních ploch face-off

Billboard

Pronájem reklamních ploch face-ofhVelkoformátové nosiče jsou nejrozšířenější reklamní konstrukce v blízkosti dálnic, rychlostních komunikací, silnic I. třídy a ve městech po celé republice, to jsou zcela unikátní podmínky pro realizaci úspěšné celorepublikové produktové reklamní kampaně, nebo firemní navigace.
 

Pronájem reklamních ploch face-ofh

CityLight

Pronájem reklamních ploch face-ofjCity-Light je reklamní nosič, který se využívá nejvíce ve městech. Vzhledem k prosklené a osvětlené ploše je tak reklamní kampaň nepřehlédnutelná 24 hodin denně. City-Lighty jsou situované na místech s velkou frekvencí chodců, na pěších zónách, v obchodních centrech, na zastávkách MHD, v metru.
 

Pronájem reklamních ploch face-ofj

Metro

Pronájem reklamních ploch face-oflReklamní plochy jsou vhodné pro imageové i produktové kampaně s velkým kreativním potenciálem. Reklama umístěná v prostorách metra patří mezi exkluzivní reklamní prostor s vysoce atraktivním umístěním a počtem opakovaných zásahů.
 

Pronájem reklamních ploch face-ofl

MHD

Pronájem reklamních ploch face-ofnReklama na hromadné dopravě je efektivnější než statická. Má větší frekvenci zhlédnutí díky pohybu na více místech během dne. Vnější reklama na dopravních prostředcích je vnímána nejen cestujícími ve voze, ale vykazuje vysokou sledovanost chodci pohybujícími se po městě, je v zorném poli řidičů i spolujezdců.
 

Pronájem reklamních ploch face-ofn

Flex

Pronájem reklamních ploch face-ofpFlex je reklamní nebo navigační plocha připevněná na nosné konstrukci ke sloupu veřejného osvětlení nebo trakčního (tramvajového) vedení. Flex je médium výborně se hodící pro naváděcí systémy, plošné informační systémy (propagace firem, výrobků a služeb) a orientační body (dle potřeby klienta).
 

Pronájem reklamních ploch face-ofp

 

 

Průběh spolupráce s námi

Rozhodnutí o typu kampaně

Produktová kampaň

 • Zákazníky je nejvíce vnímaná
 • Nejčastěji se objevuje v TV, tisku a v dalších médiích
 • Cílem kampaně je informovat zákazníky o konkrétních hodnotách, o konkurenčních výhodách, doporučení produktu celebritami
 • Nosiče produktové kampaně – megaboardy, billboardy, reklama na dopravních prostředcích, reklama na lavičkách, inzerce, PR texty v médiích

Imageové kampaň

 • Probíhá v závislosti na životním cyklu výrobku
 • Hlavním cílem je posilovat a budovat dobré jméno společnosti v dlouhodobém horizontu
 • Jde o komunikaci se zákazníkem k posílení image producenta, distributora nebo prodejce
 • Jde o získání nebo převedení zákazníků mezi obhájce, loajální zákazníky
 • Imageové kampaň je trvalá a v podstatě nikdy nekončící

Procesní plán

Účinná reklamní kampaň předpokládá, že se dostane k těm pravým adresátům, ke správné cílové skupině. Jednotlivá média jsou různě drahá a náklady jsou závislé na tom, jak velká je cílová skupina, kterou chceme oslovit, jak často je inzerce opakovaná, jaká je velikost inzerátu, jak navazuje na ostatní aktivity komunikačního mixu. Navrhujeme optimální výběr reklamních ploch přímo na míru požadavků dané reklamní kampaně. Při tvorbě plánu hodnotíme výši a strukturu svěřeného rozpočtu.

Grafický návrh

Propagační grafika, návrh loga, funkční grafika, ilustrace, prezentační grafika, corporate identity, kreativní grafika, newsletter, plakáty, letáky, signmaking… Téměř všechny formy reklamy jsou založeny na vizuální komunikaci. Proto je středobodem našich služeb kreativní a grafické návrhy. Tvoří jej nejen grafici, ilustrátoři a DTP specialisté pro předtiskovou přípravu, ale především si dáváme záležet na výsledné kreativě a nápadu, který je posléze vizualizován v našich grafických výstupech.

Media Plán

Nabízíme výběr vhodných ploch, rozpočet i načasování. Do kampaně zahrnujeme různé formy propagace s ohledem na individuální potřeby klienta.

Produkce

Naše firemní tiskárna je vybavena nejmodernější technologií tisku i dokončujícího zpracování, což umožňuje dodat zakázku v nejvyšší možné kvalitě a v nejkratším možném termínu. Prvořadým cílem je maximální spokojenost zákazníka v poměru cena – kvalita, seriózním jednáním a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.

Pomocí digitálního tisku jsme schopni vyrobit potisky na:

 • bannery – billboardy, bannery, plachty, poutače, prezentační systémy, reklamní tabule
 • samolepící PVC fólie – samolepky, polepy automobilů, polepy výloh, veletržní expozice
 • fólie pro okenní grafiku – polep automobilů, polepy výloh, prodejen, dopravní prostředky
 • speciální plasty – prezentační systémy, promo stolky, PopUp a Roll-up systémy
 • billboardový papír – billboardy, bigboardy, plakáty

Dále nabízíme:

 • Tisk na umělecké plátno
 • Tisk fototapet s vlastním motivem
 • Flexo tisk
 • Výroba obalů
 • Velkoplošný tisk

Realizace

 • Zajistíme fyzickou aplikaci nebo upevnění reklamy na či do příslušného reklamního nosiče.
 • Pracovníci technické údržby každý pracovní den provádějí kontrolu a čištění mobiliáře ve svěřené oblasti. Servisní interval každého zařízení je v průměru kratší než 10 dní. U automatických WC provádíme denní technické kontroly a provozní servis.
 • Disponujeme týmem kvalifikovaných opravářů, montérů a elektrikářů pro operativní řešení jakýchkoli havárií i běžných oprav.